Tukea yrittämiseen vaikeina aikoina

Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on kokemusta vaikeasta elämäntilanteesta jollakin elämän osa-alueella. Kokemusasiantuntija voi olla käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen tai olla kouluttamaton.

Kokemusasiantuntijat osaavat neuvoa omien tai lähipiirin kokemusten perusteella, mitkä palvelut voivat kussakin tilanteessa olla avuksi.

Lisätietoa kokemusasiantuntijoista

Kokemusasiantuntijan on mahdollista toimia monessa erilaisessa tehtävässä. Asiantuntijat toimivat usein muun muassa tapahtumissa, koulutuksissa, toimintaryhmissä ja erilaisissa kehittämisprojekteissa.

Kokemusasiantuntijatoiminta on vertaistukea ja kokemusten jakamista henkilöltä toiselle. Kokemusten jakamisen on todettu lievittävän ahdistuneisuutta sekä pelkoa.

Toiminta perustuu hyvin vahvasti vapaaehtoisuuteen.